Cách tính lưu lượng gas tiêu thụ của 1 đầu đốt gas như thế nào

Cách tính lưu lượng gas tiêu thụ của 1 đầu đốt gas như thế nào [...]