Ống điếu bếp ga dương rinnai

95,000 VNĐ

Loại ống điếu như hình dùng chung cho tất cả các moden:

Bếp ga dương Rinnai RV-960(GL)
Bếp ga dương Rinnai RV-960(GLR)
Bếp ga dương Rinnai RV-8711(GL-Sp),(GL-B)
Bếp ga dương Rinnai RV-8611(GL-Sp),(GL-B)
Bếp ga dương Rinnai RV-7Double Glass (L)
Bếp ga dương Rinnai RV-7Double Glass (Sp)
Bếp ga dương Rinnai RV-6Double Glass (Sp)
Bếp ga dương Rinnai RV-7Double Glass (B)
Bếp ga dương Rinnai RV-6Double Glass (B)
Bếp ga dương Rinnai RV-970(ST)
Bếp ga dương Rinnai RV-970(GT)
Bếp ga dương Rinnai RV-960(GT)
Bếp ga dương Rinnai RV-870SSB(M)
Bếp ga dương Rinnai Rv- 870GSB(M)
Bếp ga dương Rinnai RV-860GSB(M)
Bếp ga dương Rinnai RV-770(G)
Bếp ga dương Rinnai RV-660(S)
Bếp ga dương Rinnai RV-660(G)
Bếp ga dương Rinnai RV-577(BK)
Bếp ga dương Rinnai RV-460(SB)
Bếp ga dương Rinnai RV-375(G)N
Bếp ga dương Rinnai RV-375(SW)N

Mua ngay Bấm vào để mua ngay không cần đăng ký tài khoản