Ống điếu bếp ga dương rinnai

125,000 VNĐ

Loại ống điếu như hình dùng chung cho tất cả các moden:

Bếp ga dương Rinnai RV-960(GL)
Bếp ga dương Rinnai RV-960(GLR)
Bếp ga dương Rinnai RV-8711(GL-Sp),(GL-B)
Bếp ga dương Rinnai RV-8611(GL-Sp),(GL-B)
Bếp ga dương Rinnai RV-7Double Glass (L)
Bếp ga dương Rinnai RV-7Double Glass (Sp)
Bếp ga dương Rinnai RV-6Double Glass (Sp)
Bếp ga dương Rinnai RV-7Double Glass (B)
Bếp ga dương Rinnai RV-6Double Glass (B)
Bếp ga dương Rinnai RV-970(ST)
Bếp ga dương Rinnai RV-970(GT)
Bếp ga dương Rinnai RV-960(GT)
Bếp ga dương Rinnai RV-870SSB(M)
Bếp ga dương Rinnai Rv- 870GSB(M)
Bếp ga dương Rinnai RV-860GSB(M)
Bếp ga dương Rinnai RV-770(G)
Bếp ga dương Rinnai RV-660(S)
Bếp ga dương Rinnai RV-660(G)
Bếp ga dương Rinnai RV-577(BK)
Bếp ga dương Rinnai RV-460(SB)
Bếp ga dương Rinnai RV-375(G)N
Bếp ga dương Rinnai RV-375(SW)N

Lưu ý: Quý khách không bấm (mua ngay) khi đặt nhiều các sản phẩm khác nhau hoặc số lượng lớn. Hãy (thêm vào giỏ) tất cả các sản sản phẩm.
Mua ngay Bấm vào để mua ngay không cần đăng ký tài khoản