Khung lưới chắn gió chống tản nhiệt

    95,000 VNĐ

    .Công dụng va tính năng sản phẩm lưới tiết kiệm ga:

    Sản phẩm lưới tiết kiệm ga, sử dụng cho các loại bếp ga âm và bếp ga dương. Chắn gió khi gian bếp nằm trong khu vực quá nhiều gió tránh tắt bếp và tản nhiệt gây hao gas.

    Mua ngay Tin nhắn xác nhận và giao hàng tận nơi