Khung lưới chắn gió chống tản nhiệt

95,000 VNĐ

.Công dụng va tính năng sản phẩm lưới tiết kiệm ga:

Sản phẩm lưới tiết kiệm ga, sử dụng cho các loại bếp ga âm và bếp ga dương. Chắn gió khi gian bếp nằm trong khu vực quá nhiều gió tránh tắt bếp và tản nhiệt gây hao gas.

Lưu ý: Quý khách không bấm (mua ngay) khi đặt nhiều các sản phẩm khác nhau hoặc số lượng lớn. Hãy bấm (mua hàng) cho tất cả các sản phẩm khác nhau hoặc số lượng lớn.
Mua ngay Bấm vào để mua ngay không cần đăng ký tài khoản