Ic bếp ga âm italy 220v

285,000 

Đánh lửa 8 lần trên giây, 4 đầu ra xung điện 14kw đánh lửa rất mạnh. sử dụng dòng điện pin (AC) 220v – 240v, sử dụng dòng điện nhà.

Hết hàng

Lưu ý: Quý khách không bấm (mua ngay) khi đặt nhiều các sản phẩm khác nhau hoặc số lượng lớn. Hãy bấm (mua hàng) cho tất cả các sản phẩm khác nhau hoặc số lượng lớn.