Sơ đồ lò sấy sơn dùng gas

Tổng hợp sơ đồ lò sấy sơn dùng gas

I. Giải thích theo ảnh sơ đồ lò sấy loại 8 bếp:

a. Linh kiện bao gồm:

  1. Có 1 tủ điện điều khiển 8 bếp
  2. Có 8 bếp hồng ngoại
  3. Bình gas lớn 45kg
  4. Đồng hồ báo áp tổng
  5. van chặn (van tổng)
  6. van cấp 1 cao áp
  7. Van chăn sự cố
  8. Van giảm áp cấp 2
  9. Ống dẫn gas chia cho các bếp
  10. Vị trí khoét lỗ gắn đầu dò nhiệt

 

Sơ đồ lò sấy sơn dùng gas

b. sơ đồ chi tiết:

Sơ đồ lắp đặt đầu đốt hồng ngoại 1602 lò sấy sơn

C. Sơ đồ đấu bếp song song

Sơ đồ lắp đặt song song cho lò sấy sơn