Cách tính lưu lượng gas tiêu thụ của 1 đầu đốt gas như thế nào

Cách tính lưu lượng gas tiêu thụ của 1 đầu đốt gas như thế nào

Bạn là một nhà thầu xây dựng cấp gas công nghiệp đang nhận cả một dự án, bạn có hệ thống cấp gas trong đó có các phụ tải bếp, Hay một thiết bị đốt sinh nhiệt chỉ có ký hiệu công suất sinh nhiệt là KCAL.

Vậy cách tính lưu lượng gas thế nào ?

Nhưng nếu chỉ dựa vào KCAL chúng ta không thể tính được lượng gas sử dụng trong một giờ của 1 thiết bị. Vì bạn biết rằng KCAL là đơn vị đo năng lượng. Còn KG là đơn vị đo khối lượng, Vậy nhưng trong thực tế chúng ta phải chuyển đổi được ra KG gas tiêu thụ để tính toàn đặt số lượng bình gas trên một hệ thống gas.

Cách tính lưu lượng gas

Với vấn đề này chúng ta có thể tham khảo thêm về công suất sinh nhiệt của gas và các chất liệu sinh nhiệt như sau :

Bảng 2 – Nhiệt trị của LPG và một số loại nhiên liệu, năng lượng

 

TTNhiên liệu,

năng lượng

Nhiệt lượng có ích

(Kcal/kg)

Nhiệt lượng toàn phần (Kcal/kg)
1Propane11 00011 900
2Butane10 90011 800
3Acetylene11 53011 950
4Hydrogen28 80034 000
5Dầu FO9 88010 500
6Dầu DO10 25010 900
7Dầu hỏa10 40011 100
8Xăng10 50011 300
9Than củi7 9008 050
10Than4 200

8 100

4 400

8 300

11Than cốc5 8005 850
12Củi1 8002 200
13Điện860 Kcal/KW.h
  • GIẢI THÍCH BẢNG TÍNH LƯU LƯỢNG GAS BẢNG TRÊN ?

Như trên ta có thể thấy thành phần Butane và Propane Với tỉ lệ của gas là 50/50 mức độ sinh nhiệt trên 1kg của gas là khoảng 11.000 KCAL. Suy ra dựa vào công suất sinh nhiệt của thiết bị ghi trên nhãn mác dựa vào bảng trên chúng ta có cách tính lưu lượng gas ra được công suất tiêu thụ trên 1h của hệ thống gas.