Buồn sấy dược liệu dùng gas

Buồn sấy dược liệu dùng đầu đốt gas hồng ngoại

Có thể nói chúng ta đang tìm cách thay thế nguồn năng lượng nhiệt hợp lý hiệu quả và tiết kiệm. Vì sao chúng ta chọn đầu đốt gas không phải là nhiệt điện, có thể do đầu tư tốn kém hoặc khó khăn trong việc bảo trì hay tiền điện mỗi tháng chẳng hạn.

Sao đây Trần thiện có ít kinh nghiệm xin gửi cho các bạn sơ đồ buồn sấy dược liệu dùng đầu dốt gas hồng ngoại.

Buồn sấy dược liệu dùng đầu đốt gas hồng ngoại

I. Như trên sơ đồ chúng ta có 2 phòng trong 1: phòng thứ nhất ta sắp xếp các đầu đốt hồng ngoại 1602 hai bên, nên cách nhiệt, dùng bông hay tấm cách nhiệt chẳng hạn. Phòng thứ 2 ta dùng tấm sắt 1mm đến 3mm không cách nhiệt.

II. Như trên sơ đồ chúng ta có 2 quạt hút khí nóng: Khí nóng sẽ bóc lên cao, ta hút nhiệt đưa vào bên dưới đáy, bên trong phòng sấy dược liệu. Nhiệm vụ để dẫn nhiêt sấy từ dưới lên trên. Ở trần phòng sấy ta có thể để trống, khi nhiệt hút không hết nó tự đi vào chỗ trống bên trong phòng để phụ sấy mặt trên dược liệu.  Theo sơ đồ chúng ta cũng có thể không dùng đến quạt hút, vì vách ngăn phòng dược liệu không ngăn được nhiệt đi vào bên trong buồn sấy do tấm sắt không cách nhiệt. Tùy theo lò các bạn thiết kế nhé dùng quạt thì tối ưu hơn, do nhiệt sẽ bị cưỡng bức đi vào các ngõ ngách.

III. Về phần điều nhiệt: Chúng ta nên cần 1 tủ điều khiển nhiệt và các bếp hồng ngoại. Sau đây là sơ lắp đặt đầu đốt gas hồng ngoại 1 hàng và 2 hàng

Lưu ý: về phần gắn đầu dò nhiệt, ta cho đầu dò nhiệt từ ngoài khoan lỗ đưa đầu dò nhiệt và trong phòng sấy dược liệu và để đầu dò ở chính gữa vách (nếu lò có dùng quạt hút thổi từ đáy lên). Về dược liệu ta nên dùng lưới để chứa sẽ làm nhiệt đi vào 1 cách dễ dàng, tối ưu về nhiệt lượng.