Bếp gas âm Rinnai bật không lên lửa

bếp âm Rinnai nhà e, bị 1 bên k lên lửa, cảm ơn ạ nhiều, Chào a, cho em hỏi, nguyen nhân tại sao a