Gửi câu hỏi liên quan về lĩnh vực sửa chữa bếp gas phụ tùng linh kiện


Hướng dẫn đặt câu hỏi:

  1. Bạn ghi tiêu đề câu hỏi của bạn vd: Ic bếp ga không đánh lửa
  2. Bạn ghi miêu tả tình trạng vd: Gửi phòng kỹ thuật, cho tôi hỏi nhà tôi sài bếp ga hiệu Torino, tại sao ic bếp ga nhà tôi không đánh lửa.
  3. Bạn chọn gửi câu hỏi cộng đồng hoặc chỉ bạn và quản trị viên mới nhìn thấy
  4. Lựa cho danh mục câu hỏi có sẵn hoặc câu hỏi khác vd: Nguyên nhân ic bếp ga không đánh lửa.
  5. Bạn ghi nhãn câu hỏi Vd: Nguyên nhân ic bếp ga không đánh lửa.
  6. Bạn nhập địa chỉ email của bạn
  7. Bạn nhập họ và tên của bạn
  8. Bạn nhấn vào ô cache để xác nhận rằng bạn không phải là người máy.
  9. Lưu ý: các bạn phải đăng ký hoặc đăng nhập là thành viên mới bình luận và xem được nhiều câu hỏi.