CHÚNG TÔI CÓ GIÁ SỬA BẾP GA TỐT NHẤT TẠI CỬA HÀNG

Yêu cầu Quý Khách mang bếp gas tới cửa hàng của chúng tôi để khắc phục sửa chữa.

LOẠI BẾP

BAO GỒM

GÍA Đ/BẾP

 Bếp gas âm

 Phí sửa chữa, lắp đặt lịnh kiện, Kiểm tra, xịt vệ sinh bếp ga

 200.000 VNĐ

 Bếp gas nội địa

 Phí sửa chữa, lắp đặt lịnh kiện, Kiểm tra, xịt vệ sinh bếp ga

 300.000 VNĐ

 Nồi cơm gas

 Phí sửa chữa, lắp đặt lịnh kiện, Kiểm tra, xịt vệ sinh bếp ga

 200.000 VNĐ

Lưu ý: Phí sửa bếp ga tại cửa hàng của chúng tôi, chưa bao gồm phụ tùng kiện bếp ga.